News and Medias

อบรมหลักสูตรการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามควบคุมงาน

traning work assign and control

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด คงศักยภาพความเป็นผู้นำด้านท่าเรือพาณิชย์เอกชน มุ่งเน้นการขนส่ง ที่ครอบคลุมทุกช่องทาง การขนส่ง พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยคิดช่วยทำ ให้งานเกิดความสำเร็จ

“ท่าเรือประจวบ” สร้างความแข็งแกร่ง เสริมความรู้ นำหัวหน้าแผนก หัวหน้างาน กว่า 30 ชีวิต อบรมหลักสูตร การสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามควบคุมงาน

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบัน Kaiser Training Leadership & Development Center มาดำเนินการอบรมหัวข้อหลักสูตรนี้ ณ โรงแรมบ้านกรูด อคาเดีย เมื่อวันก่อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจรวมถึงทักษะต่าง ของการมอบหมายงาน การสั่งงาน และการควบคุมงานโดยเน้นการวิเคราะห์เหตุและผล รวมทั้งการทำกิจกรรมกลุ่มรูปแบบต่างๆ เข้ามาใช้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ การอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานและหน้าที่ของตนเองให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ


Contact us (Bangkok Office)

6th floor, Prapawit Bldg., 28/1 Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok, THAILAND. 10500

  • Tel : (+66) 2630 0323 to 32
  • Fax : (+66) 2236 7057
  • Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read More

Contact us (Bangsapan Office)

62 Moo 3 Maerumphueng, Bangsaphan, Prachuapkhirikhan, THAILAND. 77140

  • Tel : (+66) 3269 3101 to 17
  • Fax : (+66) 3269 3123
  • Tel Hot line : (+66) 3269 3125
  • Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read More

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.