News and Medias

“ท่าเรือประจวบ” นำทัพเสริมสร้างความรู้ดูงานด้านการบริหารงานท่าเรือ

“ท่าเรือประจวบ” นำทัพเสริมสร้างความรู้ดูงานด้านการบริหารงานท่าเรือ

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC เป็นธุรกิจให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญด้านการขนส่ง และด้านการบริการที่ครบวงจรและสามารถแข่งขันกับลูกค้าอื่นๆ ได้ และรองรับความต้องการการขนถ่าย การขนส่งที่เต็มรูปแบบ โดยเฉพาะในแง่ของการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ซึ่งเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจ ทางบริษัทฯ จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการเรียนรู้กับท่าเรืออื่นๆ อันนำไปสู่การพัฒนาและการต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์

นายมานพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC นำพนักงานกว่า 42 คน ศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือมาบตาพุต โดยมีนายศรายุ บรรเทาวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือมาบตาพุต ให้การต้อนรับและบรรยาสรุป เมื่อวันก่อน


Contact us (Bangkok Office)

6th floor, Prapawit Bldg., 28/1 Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok, THAILAND. 10500

  • Tel : (+66) 2630 0323 to 32
  • Fax : (+66) 2236 7057
  • Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read More

Contact us (Bangsapan Office)

62 Moo 3 Maerumphueng, Bangsaphan, Prachuapkhirikhan, THAILAND. 77140

  • Tel : (+66) 3269 3101 to 17
  • Fax : (+66) 3269 3123
  • Tel Hot line : (+66) 3269 3125
  • Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read More

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.