“ท่าเรือประจวบ” – “ซีฮอร์ส” ลงนาม MOU เดินเรือเฟอร์รี่จุกเสม็ด-บางสะพาน

นายสมศักดิ์  ศิวะไพบูลย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC ผู้ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับ นายพงศ์เทพ  เหลืองสุวรรณ  กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเรือเดินทะเลระหว่างท่าเรือจุกเสม็ดกับท่าเรือบางสะพาน เพื่อร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการขนส่งทางน้ำ และสนับสนุนการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน โดยการทดลองวิ่งเรือ RORO เส้นทางระหว่างท่าเรือสัตหีบ (จุกเสม็ด) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี – ท่าเรือประจวบ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบด้วยการขนส่งสินค้า ยานพาหนะ และผู้โดยสารในเดือนมีนาคม

อย่างไรก็ดี ในการดำเนินงานบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ได้ใช้ท่าเทียบเรือท่า C โดยเรือที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ มีชื่อว่า ดิ บลู ดอลฟิน (The Blue Dolphin) มีความยาว 136.60 เมตร มีระวางขับน้ำ 7,003.00 ตัน สามารถบรรทุกรถได้ครั้งละประมาณ 80 คัน เป็นเรือขนส่งและโดยสารซึ่งภายในจะมีการให้บริการที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยจะใช้เวลาเดินเรือในเส้นทางดังกล่าวถึงจุดหมายประมาณ 7-8 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุน และระยะเวลาในการเดินทางถึงที่หมายได้เร็วขึ้น