“ท่าเรือประจวบ” รับมือโควิด-19 ย้ำการ์ดไม่ตกวางมาตรการควบคุมเข้ม

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC เป็นธุรกิจให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชน ในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมรับมือโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ มั่นใจการ์ดไม่ตกเพิ่มความถี่ วางมาตรการเข็มงวดในการตรวจสอบ ดูแลพนักงาน และผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานในเขตท่าเทียบเรือ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อดูแลความปลอดภัยของพนักงานและให้ความมั่นใจแก่ลูกค้ารวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย นอกเหนือจากมาตรการเฝ้าระวังและมาตรการด้านสุขอนามัยที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ล่าสุดได้จัดทำมาตรการเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ การตรวจสอบข้อมูลพนักงาน การควบคุมการเดินทางของพนักงาน การกำหนดให้พนักงานต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อมีอาการไข้หรือเจ็บป่วยหรืออยู่ในพื้นที่กลุ่มเสี่ยง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันเบื้องต้น

ทั้งนี้ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ยังคงเปิดดำเนินการด้านการขนถ่าย ขนย้าย ฝากเก็บตามปกติภายใต้การป้องกันและคัดกรองอย่างรัดกุม โดยติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมและพิจารณาการปรับแนวทางการปฏิบัติงานให้ความร่วมมือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายของภาครัฐในมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 อำเภอบางสะพาน อย่างเคร่งครัด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบล่าสุด บริษัทฯ ได้กำชับการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมภายในสำนักงานอย่างเคร่งครัด เช่น ขอความร่วมมือให้พนักงานทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในสำนักงาน หรือพูดคุย ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบการประชุมผ่าน MS-Team และการกำหนดให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อลดจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน ลดโอกาสการแพร่ระบาด COVID-19 ในครั้งนี้