บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายแรกของประเทศไทย และผู้ผลิตเหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีโรงงานเอสเอสไอบางสะพานซึ่งเป็นโรงงานผลิตเหล็กกลางนํ้า ด้วยกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด 4 ล้านตันต่อปี และกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำมันสูงสุด 1 ล้านตันต่อปี มียุทธศาสตร์หลักที่ 1 คือ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ (Innovated Premium Value Products)” เพื่อรองรับความต้องการใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ พลังงานเครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ ขนส่ง และการก่อสร้าง มียุทธศาสตร์หลักที่ 2 คือ “เสริมสร้างธุรกิจระดับโลก (Integrate World Class Businesses)” โดยนอกจากมุ่งเน้นการสร้างธุรกิจต่าง ๆ ในกลุ่มให้มีขนาดและศักยภาพที่แข่งขันได้ในระดับโลกแล้ว ยังเน้นให้มีการเชื่อมโยงเกื้อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน

สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้ที่ https://www.ssi-steel.com

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TCRSS ก่อตั้งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2538 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างเอสเอสไอกับกลุ่มบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น ได้แก่ NKK Corporation, Marubeni Corporation, Tomen Corporation, Nichimen Corporation, Okura & Co., Ltd. and Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd.

TCRSS ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วนแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยเงินลงทุนกว่า 13,500 ล้านบาทหรือประมาณ 540 ล้านเหรียญสหรัฐ โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นของ TCRSS ตั้งอยู่ ณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มดำเนินการผลิตครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2540 มีกำลังการผลิตสูงสุด 1.2 ล้านตันต่อปี โดยใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนเป็นวัตถุดิบในการผลิต

สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ได้ที่ http://www.tcrss.com

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด

 

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบ จำกัด หรือ TCS ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้าชนิดม้วนแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยเป็นการร่วมทุน ระหว่างเอสเอสไอกับบริษัทญี่ปุ่น ได้แก่ NKK Corporation, Marubeni Corporation, and Itochu Corporation

TCS ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย โรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้าของ TCS ใช้เงินลงทุนประมาณ 2,450 ล้านบาทหรือ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ เริ่มดำเนินการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 มีกำลังการผลิตสูงสุด 180,000 ตันต่อปี และใช้เหล็กแผ่นรีดเย็นเป็นวัตถุดิบในการผลิต โดยคุณสมบัติของเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จะมีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทานต่อการสึกกร่อนมากกว่าเหล็กแผ่นรีดเย็น ความเรียบและกลมกลืนของสารเคมีบนผิวแผ่นเหล็กทำให้การเคลือบสีเป็นไปได้ง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความสวยงาม ปัจจุบันอุตสาหกรรมรถยนต์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น เครื่องเล่นวีดีโอ โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เป็นต้น ต่างหันมาใช้เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ากันมากขึ้น ตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมุ่งเน้นความทนทานสวยงาม เหล็กแผ่นรีดเย็นนำไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ บรรจุภัณฑ์ งานก่อสร้างและอุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผ่นเคลือบชนิดต่าง ๆ

สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบ จำกัด ได้ที่ http://www.thaicoat.com

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด

 

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ WCE ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ด้วยเงินลงทุน 50 ล้านบาท ถือหุ้นโดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เกือบ 100% และในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการเพิ่มทุนเป็น 75 ล้านบาท

ขอบข่ายในการดำเนินธุรกิจ
• บริการออกแบบ/รับรอง ให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม ทั้งทางด้านโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิคส์ ควบคุมการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ให้กับลูกค้า
• บริการให้คำรับรอง/คำปรึกษาทางด้านระบบไฟฟ้า รวมทั้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์แผงควบคุมและอุปกรณ์สื่อสารให้กับลูกค้า
• บริการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ สำนักงานและระบบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ระบบทำความเย็น
• บริการทำความสะอาดโรงงานและอาคารสำนักงาน

สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ที่ http://www.wce.co.th

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด

 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด หรือ เอสเอสไอ ยูเค เป็นบริษัทย่อยของเอสเอสไอ มีโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ซึ่งเป็นโรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจรที่ทันสมัยในเขตทีไซด์ (Teesside) ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ ด้วยกำลังการผลิตเหล็กแท่งแบนชั้นคุณภาพพิเศษ 3.6 ล้านตันต่อปี โดยส่งเป็นวัตถุดิบให้กับเอสเอสไอและสร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบให้กับกลุ่ม รวมทั้งจำหน่ายให้กับโรงงานผลิตเหล็กแผ่นต่าง ๆ ทั่วโลก มีท่าเรือนํ้าลึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงงาน ซึ่งสามารถลดต้นทุนค่าขนส่งจากการใช้เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เพื่อนำเข้าวัตถุดิบ เช่น แร่เหล็กและถ่านโค้ก จากแหล่งแร่สำคัญ ๆ บนริมมหาสมุทรแอตแลนติกมีเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์ จากการที่ประเทศอังกฤษเป็นต้นกำเนิดของการผลิตเหล็กในยุคปัจจุบันและเขตทีไซด์เป็นแหล่งผลิตเหล็กสำคัญทางยุทธศาสตร์มากว่า 170 ปี

สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด ได้ที่ http://www.ssi-steel.co.uk

บริษัท เรดคาร์ บัลคเทอร์มินัล จำกัด

 

บริษัท เรดคาร์ บัลคเทอร์มินัล จำกัด (Redcar Bulk Terminal Ltd (RBT)) ตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2554 โดยการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด (เอสเอสไอ ยูเค) และ ทาทาสตีล ยูเค (Tata Steel UK)

RBT ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการท่าเรือในเมือง Redcar ในการนำเข้าแร่เหล็กและถ่านหินจากยุโรป ออสเตรเลีย บราซิล แอฟริกาใต้และสหรัฐอเมริกา

ท่าเรือที่เมืองRedcar นี้เป็นท่าเรือน้ำลึกที่สุดทางฝั่งตะวันออกของสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบริเวณฝั่งใต้ของแม่น้ำ Tees โดยมีพื้นที่ให้เรือกว้างขนาด 17 เมตร (Cape Size) เข้าจอดเทียบท่าได้ ซึ่งเรือขนาดดังกล่าวสามารถรับน้ำหนักสุทธิได้ถึง 180,000 ตัน

ท่าเรือของ RBT ดำเนินงานตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันด้วยอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า (Wharf Unloaders) สองเครื่องซึ่งมีความสามารถขนถ่ายสินค้าได้ถึง 40,000 ตันต่อวัน

ด้วยพื้นที่ของท่าเรือถึง 125 เฮคเตอร์ (781.25 ไร่) และระบบสายพานลำเลียงขนส่งโดยตรงไปยังโรงถลุงเหล็ก ทำให้การขนส่งวัตถุดิบในการผลิตเหล็กรวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้ RBT มีถนนตัดตรงและทางรถไฟเชื่อมไปถึงทำให้สะดวกต่อการขนส่งสินค้าในอังกฤษ