บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายแรกของประเทศไทย และผู้ผลิตเหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีโรงงานเอสเอสไอบางสะพานซึ่งเป็นโรงงานผลิตเหล็กกลางนํ้า ด้วยกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด 4 ล้านตันต่อปี และกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำมันสูงสุด 1 ล้านตันต่อปี มียุทธศาสตร์หลักที่ 1 คือ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ (Innovated Premium Value Products)” เพื่อรองรับความต้องการใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ พลังงานเครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ ขนส่ง และการก่อสร้าง มียุทธศาสตร์หลักที่ 2 คือ “เสริมสร้างธุรกิจระดับโลก (Integrate World Class Businesses)” โดยนอกจากมุ่งเน้นการสร้างธุรกิจต่าง ๆ ในกลุ่มให้มีขนาดและศักยภาพที่แข่งขันได้ในระดับโลกแล้ว ยังเน้นให้มีการเชื่อมโยงเกื้อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน

สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้ที่ https://www.ssi-steel.com