บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือมีชื่อย่อว่า “PPC” เป็นบริษัทในเครือสหวิริยาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท บนพื้นที่ 600 ไร่ ตั้งอยู่ในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคมให้ประกอบกิจการเป็นท่าเรือพาณิชย์สากล พร้อมให้บริการท่าเทียบเรือสำหรับเรือเดินทะเลพาณิชย์ และเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป รวมถึงมีบริการรับฝากเก็บสินค้า และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัทฯ เป็นท่าเรือนำลึกที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับธรรมชาติของท้องทะเล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวท่าตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นร่องน้ำลึกโดยธรรมชาติ มีเขื่อนกันคลื่น (Break Water) ลักษณะคล้าย บูมเมอแรง วางตัวขนานกับตัวท่าเรือ ซึ่งสร้างขึ้นจากวัสดุคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป (Accropode) ทำหน้าที่รับแรงปะทะของคลื่นลม เพื่อให้สามารถจอดและทำงานได้อย่างปลอดภัยบริษัทฯมีมาตรฐานในการให้บริการสามารถรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมในท้องถิ่น และจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ได้มีการขยายและพัฒนารูปแบบของการบริการ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ

ด้วยทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม ท่าเรือประจวบสามารถเป็นศูนย์กลางของการขนส่งสินค้าจากภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ลงสู่ภาคใต้ตอนบน ซึ่งสามารถเชื่อมการขนส่งต่อเนื่องสู่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เข้าสู่ประเทศพม่าและกลุ่มประเทศเอเซียใต้ (BIMSTEC) นอกจากนี้ท่าเรือประจวบยังสามารถเชื่อมต่อการขนส่งกับภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งเป็นการขนส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศมาเลเซียและต่อไปยังประเทศสิงคโปร์อีกด้วย ท่าเรือประจวบจึงมีศักยภาพที่จะรองรับการขนส่งสินค้าทั้งการขนส่งภายในประเทศและการขนส่งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดการค้าเสรีของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ปี 2562

กุมภาพันธ์

 • ขนถ่ายสินค้าประเภทรางรถไฟ (STEEL RAILS)

มิถุนายน

 • ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย  ISO45001:2018

กันยายน

 • ซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือและเรือ (ศรชล.เขต 1)ในรหัสฝึก NAPPEX 2019” ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 และหน่วยงานราชการต่างๆ

ธันวาคม

 • เรือหลวงจักรีนฤเบศรเข้าเทียบท่า HTMS Chakri Naruebet : CVH-911
ปี 2557

กรกฎาคม

 • ซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือและเรือ (ศรชล.เขต 1)ในรหัสฝึก NAPPEX 2014” ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 และหน่วยงานราชการต่างๆ
ปี 2555

มีนาคม

 • M.V. BBC TAXAS เรือบรรทุกเครน PPC Shore Crane (Mobile Harbor Crane)

พฤษภาคม

ทำพิธีเปิดการใช้งาน PPC Shore Crane (Mobile Harbor Crane)

 

มิถุนายน

 • M.V. BLUE FIN เรือบรรทุก SLAB ลำแรกจาก SSI UK ซึ่งใช้ PPC Shore Crane (Mobile Harbor Crane) ในการยกสินค้า
 • M.V. SHI DAI 20 เรือที่มีความยาวที่สุด 254 LOA. เข้าเทียบท่า
ปี 2554

ธันวาคม

 • เซ็นต์สัญญาซื้อ-ขายเครน Mobile Harbor Crane
ปี 2549

กันยายน

 • เปิดดำเนินการท่าเรือ เฟสที่ 2

พฤศจิกายน

 • ทำพิธีเปิดท่าเรือ โดย พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
ปี 2546

กรกฎาคม

 • เริ่มก่อสร้างท่าเรือ เฟสที่ 2 ขนาดความยาวหน้าท่ารวม 892 เมตร
ปี 2537

กุมภาพันธ์

 • เปิดดำเนินการ พร้อมให้บริการเรือลำแรก ชื่อ M.V. SUNKO HEART
 • ทำพิธีเปิดท่าเรือ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
ปี 2535

มิถุนายน

 • ดำเนินการก่อสร้างท่าเรือ เฟสที่ 1 ขนาดหน้าท่ายาวรวม 695 เมตร