Slide #1

เพื่อรองรับต่อการขยายตัวของบริษัท เรากำลังต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ เข้ามาร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ถ้าท่านมีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทกำหนดไว้ กรุณาสมัครงานตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ประกาศรับสมัครงาน

1.หัวหน้างานจัดซื้อ 1 อัตรา ใบสมัคร
คุณสมบัติ
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ,วิศวอุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย , หญิง อายุ 27-40 ปี
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้ออะไหล่เรือ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
มีทักษะการประสานงานและการเจรจาต่อรอง
สามารถทํางานภายใต้ความกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
จัดลำดับความสำคัญของงาน , มีความละเอียดรอบคอบ 

2.ต้นเรือ, กัปตันเรือ 2 อัตรา ใบสมัคร
คุณสมบัติ
วุฒิปวช. -ปวส.สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
อายุ 25-45 ปี
มีประสบการณ์ เป็นต้นเรือหรือกัปตันเรือ Tug ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ มีประสบการณ์ทำงานในเรือ Tug ไม่น้อยกว่า 3 ปี การทำงานในเรือ สามารถขับเรือ Tug ระบบ z piller
คุณสมบัติอื่นๆ มีเอกสารคนประจำเรือตามกรมเจ้าท่าบังคับ และ ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือเดินในประเทศขนาดไม่เกิน 250 ตันกรอส

3.กลาสี, สรั่งปากเรือ 1 อัตรา ใบสมัคร
คุณสมบัติ
วุฒิ มัธยม-ปวส.
อายุ 20-40 ปี
มีประสบการณ์ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เช่น สว่าน หินเจียร์ มีความรู้พื้นฐานเรื่องสี
ผ่านการอบรมตามข้อบังคับของกรมเจ้าท่า

4.พนักงานขับรถ 2 อัตรา ใบสมัคร
คุณสมบัติ
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและมีใบขับขี่ ประเภท บ3 ชนิดที่ 3
อายุ 25-40 ปี
สามารถขับรถบรรทุกน้ำ, รถดับเพลิง ได้
หากมีความรู้เครื่องยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ปฏิบัติงานสำนักงานบางสะพาน)