วิสัยทัศน์

“ ผู้นำธุรกิจท่าเรือแห่งอนาคต ให้บริการอย่างยั่งยืน ”

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

  • ให้บริการ (ครบวงจร)
  • สนับสนุน (ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่อเนื่องทางทะเล)
  • พัฒนา (โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมพร้อมรองรับ)