ท่าจอดเทียบเรือ

ประเภทเรือที่เข้าเทียบท่า

 • เรือเดินทะเลระหว่างประเทศ
 • เรือลำเลียง
 • เรือจอดซ่อม
 • ประเภทสินค้าที่มีการขนถ่าย

ผลิตภัณฑ์เหล็ก

 • น้ำมันปาล์ม
 • แร่
 • สินค้าบรรจุตู้
 • อื่นๆ เช่น เครื่องจักร สินค้าหนัก ฯลฯ
ท่าเทียบเรือ ความสามารถรองรับเรือ (DWT) ความกว้าง (เมตร) ความยาว (เมตร) ความลึกจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมตร)
A ไม่เกิน 100,000 ได้คราวละ 2 ลำ 25 450 15
B ไม่เกิน 20,000 ได้คราวละ 2 ลำ 25 245 8 – 12

C

ไม่เกิน 110,000 ได้คราวละ 1 ลำ

50

450 14
ไม่เกิน 20,000 ได้คราวละ 4 ลำ 442 8
D ไม่เกิน 2,200 ได้คราวละ 4 ลำ 50 250 8

แผนที่ท่าเทียบเรือ

นำร่องเอกชนและเครื่องช่วยในการเดินเรือตามมาตรฐานสากล

 • เรือลากจูงขนาด 3,100 แรงม้า
 • เรือรับเชือก
 • ระบบการสื่อสารและเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ
 • ทุ่นนำร่อง
 • สถานีท่าเรือประจวบ ช่อง 67
 • ระบบรักษาความปลอดภัย

เครื่องมือ/อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า

 • ปั้นจั่นเคลื่อนที่ประจำท่าฯ ขนาด 100 ตัน 2 ตั
 • ปั้นจั่นหน้าท่าฯ ขนาด 20 ตัน และขนาด 30 ตัน อย่างละ 2 ตัว
 • อื่นๆ เช่น โฟล์คลิฟท์ กรรมกร เป็นต้น

ระบบตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของเรือ (เอ ไอ เอส)

อาคารและพื้นที่รับฝากสินค้า

 • คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)

เป็นเขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาของที่นำเข้าจากต่างประเทศ (การบรรจุหรือแบ่งบรรจุ การขนถ่ายสินค้า การกระจายสินค้า) และเพื่อกิจการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยของที่นำเข้าฝากเก็บในเขตดังกล่าว จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรนาน 2 ปี และสามารถทยอยสินค้าออกโดยชำระอากรตามจำนวนสินค้าที่นำออก โดยมีพื้นที่ประมาณ 80 ไร่ และมีโรงพักสินค้าขนาด 1,000 ตารางเมตร

 • เขตทำเนียบท่าเรือและโรงพักสินค้าอนุมัติ

ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินพิธีการศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าได้ที่ท่าเรือ และสามารถคงสินค้าที่นำเข้ารอพักไว้เพื่อการตรวจปล่อยในเขตทำเนียบท่าเรือได้ไม่เกิน 2 เดือน 15 วัน โดยมีพื้นที่กลางแจ้งสำหรับวางพักสินค้าดังกล่าวประมาณ 13 ไร่ และมีโรงพักสินค้าขนาด 1,000 ตารางเมตรไว้ให้บริการ

 • พื้นที่กลางแจ้งสำหรับฝากเก็บสินค้าทั่วไป

อยู่นอกเขตทำเนียบท่าเรือรวม 70 ไร่ จำแนกเป็นพื้นที่สำหรับสินค้าทั่วไป จำนวน 47 ไร่ และสินค้าเทกองอีก 23 ไร่ นอกจากนี้ยังมีลานจัดเรียงตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดความจุ 300 TEUs ไว้บริการ

 • พื้นที่เอนกประสงค์

บริษัทฯ มีพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ หรือ ประมาณ 640,000 ตารางเมตร ไว้บริการ

สถานีวัดระดับน้ำท่าเรือประจวบ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ