ประเภทเรือที่เข้าเทียบท่า

  • เรือเดินทะเลระหว่างประเทศ
  • เรือลำเลียง
  • เรือจอดซ่อม
  • ประเภทสินค้าที่มีการขนถ่าย

ผลิตภัณฑ์เหล็ก

  • น้ำมันปาล์ม
  • แร่
  • สินค้าบรรจุตู้
  • อื่นๆ เช่น เครื่องจักร สินค้าหนัก ฯลฯ
ท่าเทียบเรือ ความสามารถรองรับเรือ (DWT) ความกว้าง (เมตร) ความยาว (เมตร) ความลึกจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมตร)
A ไม่เกิน 100,000 ได้คราวละ 2 ลำ 25 450 15
B ไม่เกิน 20,000 ได้คราวละ 2 ลำ 25 245 8 – 12

C

ไม่เกิน 110,000 ได้คราวละ 1 ลำ

50

450 14
ไม่เกิน 20,000 ได้คราวละ 4 ลำ 442 8
D ไม่เกิน 2,200 ได้คราวละ 4 ลำ 50 250 8

แผนที่ท่าเทียบเรือ