“ เป็นท่าเรือพาณิชย์ที่มีมาตรฐานการให้บริการที่ดี และ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ”

นโยบายคุณภาพนี้ให้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ของบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

คลิกเพิ่อดูใบรับรอง