กองทัพเรือ นำเรือหลวงแกลง 542 โชว์ยุทโธปกรณ์ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ

      บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด กลุ่มบริษัท SVL Group ร่วมกับกองทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 นำเรือหลวงแกลง หมายเลข 542 ให้เด็กๆ ขึ้นชมอย่างใกล้ชิด พร้อมขนอาวุธยุทโธปกรณ์มาจัดแสดงให้เด็ก ๆ ได้ชมอย่างตื่นตาตื่นใจ

ด้านนาวาตรีขันติ ดีพราหมณ์ ผู้บังคับการเรือหลวงแกลง กล่าวว่า ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่กองทัพเรือ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสร้างประสบการณ์จริงให้กับเด็กในวันเด็กแห่งชาติ จึงได้เปิดโอกาสให้เด็กในพื้นที่อำเภอบางสะพานได้เข้าชมเรือ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ สร้างความตื่นเต้นให้กับน้องๆ หนูๆ ที่ได้สัมผัสกับยุโธปกรณ์ต่างๆ บนเรือจากการเข้าชมเรือหลวงแกลง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับ กลุ่มบริษัท SVL Group จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ภายใต้ชื่องาน “วันเด็กสุขสันต์ สารพันความสุข” มีกิจกรรมหลากหลายให้เด็กได้แสดงออก อาทิ กิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล การร่วมเล่นเกมส์พร้อมมีความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานในรูปแบบต่างๆ และรับของรางวัลเล็กๆ น้อยกลับบ้านอีกด้วย ซึ่งมีผู้เข้าชมและร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ท่าเรือประจวบ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์