การฝึกรักษาความปลอดภัยท่าเรือและเรือ ตาม ISPS Code

     บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 ภายใต้ชื่อ (ศรชล.เขต 1) ที่รับผิดชอบพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ประกอบด้วย ทัพเรือภาค 1 ตำรวจน้ำ ศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดการฝึกรักษาความปลอดภัยท่าเรือและเรือ ตาม ISPS Code ณ ท่าเทียบเรือประจวบ อำเภอบางสะพาน เพื่อทดสอบการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติการในทะเล ตามระเบียบปฏิบัติประจำของ ศรชล.เขต 1 และการปฏิบัติการและการประสานงานกับ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ในพื้นที่รับผิดชอบของศรชล.เขต 1 รวมทั้งเพื่อทดสอบความพร้อม การควบคุมสถานการณ์ และการประสานงานติดต่อระหว่าง ศรชล.เขต 1 และภาคเอกชนในพื้นที่  ในระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557