ตำรวจน้ำบางสะพานร่วมหน่วยงานปกครอง ปล่อยแถวรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลปีใหม่

นายถวิล ฉันทาวรานุรักษ์ ปลัดอาวุธโส อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการปล่อยแถวรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณท่าเทียบเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด โดยมีพ.ต.ท.สุริยา ขุนโต สารวัตรตำรวจน้ำบางสะพาน กองกับกำการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ พร้อมด้วยพ.ต.ท.ดนัย จันทร์พินิจรัตน์ สารวัตรปราบปราม นายธงชัย เพชรสกุลทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธงชัย และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในอำเภอบางสะพาน เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556

นายถวิล ฉันทาวรานุรักษ์ กล่าวว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนน ในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา และพาครอบครัวสังสรรค์ รื่นเริง ท่องเที่ยวทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลสูงกว่าช่วงปกติ อำเภอบางสะพานเป็นอำเภอที่มีเส้นทางคมนาคมสายหลักที่สำคัญในการเดินทางสู่ภาคใต้ ประกอบกับอำเภอบางสะพานมีสถานที่ท่องเที่ยวและชายชาดที่ประชาชนให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องประสานงานมีการบูรณาการร่วมกันก็จะสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ และลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลงได้

พ.ต.ท.สุริยา ขุนโต กล่าวว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำทุกคนก็จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำก็จะมีการเข้มงวดกวดขันเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในท้องทะเลเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยเกิดความอุ่นใจและมีความสุขกับการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้