ท่าเรือประจวบอาสา…. แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม “มอบรัก” ให้น้องบนดอยสูง ปี 4

ท่าเรือประจวบอาสา…. แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม “มอบรัก” ให้น้องบนดอยสูง ปี 4
—————————————————–

     นับเป็นปีที่ 4 ที่ผู้แทนบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ร่วมกับศูนย์ไทยอาสาป้องชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ต่อเนื่องในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน แบ่งปันความสุขและรอบยิ้ม “มอบรัก” ให้น้องบนดอยสูง ปี 4 โดยมีพลเรือโทรังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และผู้แทนบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด มอบสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่