“ท่าเรือประจวบ” คว้ารางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย ระดับเพชร ปีที่ 7

นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด พร้อมคณะทำงาน เข้ารับประกาศนียบัตรเกียรติยศ รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ ปีที่ 7 ติดต่อกัน (ระดับเพชร) จากสำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
โดยมี นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นเป็นผู้มอบ โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นธุรกิจท่าเรือพาณิชย์สากล ที่ใส่ใจกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงาน พร้อมขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่การดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์บางสะพาน ให้เดินหน้าเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพมหานคร