“ท่าเรือประจวบ” จัดกิจกรรม…พี่ท่าเรือ พาน้องเที่ยว ครั้งที่ 1

     บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด (สำนักงานบางสะพาน) พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา จัดกิจกรรม “พี่ท่าเรือ พาน้องเที่ยว” ตอนเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ท่องไปในสวนสัตว์ ครั้งที่ 1 นำคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวยาง พร้อมด้วยผู้ปกครอง จำนวนกว่า 50 คน ทัศนศึกษา ณ สถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และหัวหินซาฟารี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ทางการเรียนรู้ ให้ได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง และปลูกจิตสำนึกของเยาวชนให้เกิดความเข้าใจในชีวิตสัตว์ป่า ความรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะในปัจจุบันการศึกษาไม่ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนแต่เพียงในห้องเรียน แต่มีการเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ในหลายๆ ด้าน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะ มีความคิด ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอีกด้วย