“ท่าเรือประจวบ” จัดกิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้ “ห้องส้วมสุขสันต์ และผนังห้องหรรษา” ร่วมแรง แปรงสี ปี4

บริษัทฯ จัดกิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้ “ห้องส้วมสุขสันต์ และผนังห้องหรรษา” ร่วมแรง แปรงสี ปี4 ณ โรงเรียนบ้านดอนสำนัก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน กิจกรรมในครั้งนี้เหล่าจิตอาสาผนึกพลังจิตอาสา จำนวนกว่า 40 คนร่วมกันแต่งแต้มฝาผนังเป็นโลกการเรียนรู้ BBL ร่วมกันทาสีกำแพงห้องเรียน เสริมสร้างการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ทั้งนี้ได้ต่อเติมผนังห้องเรียนขยายพื้นที่ห้องเรียนเด็กเล็กได้มีพื้นที่ใช้สอยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงห้องส้วมของโรงเรียนซึ่งอยู่ในสภาพทรุดโทรมเพื่อฟื้นฟูบูรณะให้โรงเรียนสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมือนใหม่อีกครั้ง และเพื่อให้น้องๆ ได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มจิตอาสาได้วาดภาพแต่งแต้มสื่อการเรียนรู้ลงบนผืนกำแพง สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้แก่โรงเรียน พร้อมทั้งยังร่วมแรงกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนสร้างบรรยากาศภายในห้องเรียนของน้องๆ ให้สวยงาม ทั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบาย CSR ของบริษัทฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชน ณ โรงเรียนบ้านดอนสำนัก ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์