“ท่าเรือประจวบ” จัดอบรมหลักสูตรไคเซ็น (KAIZEN) การปรับปรุงทีละเล็กละน้อยที่ไม่มีที่สิ้นสุด

     นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร… “ไคเซ็น (Kaizen) การปรับปรุงทีละเล็กละน้อยที่ไม่มีที่สิ้นสุด” โดยนำมาใช้เป็นวิธีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือกระบวนการทำงานที่ดีขึ้น ในลักษณะของการปรับปรุงแบบต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด ประเด็นสำคัญหลักคือ การพิจารณาถึงเรื่องวิธีการ แนวคิด และมาตรการนำเสนอ เพื่อดูที่มาของการแก้ปัญหาแต่ละเรื่อง ซึ่งเราต้องไม่ติดอยู่กับกรอบความคิดเดิมๆ ไม่ยึดติดอยู่กับวิธีการมองวิธีการคิดหรือการกระทำในแบบเก่าๆ อีกต่อไป โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหารและพนักงานในบริษัทฯ กว่า 40 คน เข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ห้องประชุมท่าเรือประจวบ (บางสะพาน) เมื่อวันก่อน