“ท่าเรือประจวบ” นำทัพเสริมสร้างความรู้ดูงานด้านการบริหารงานท่าเรือ

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC เป็นธุรกิจให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญด้านการขนส่ง และด้านการบริการที่ครบวงจรและสามารถแข่งขันกับลูกค้าอื่นๆ ได้ และรองรับความต้องการการขนถ่าย การขนส่งที่เต็มรูปแบบ โดยเฉพาะในแง่ของการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ซึ่งเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจ ทางบริษัทฯ จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการเรียนรู้กับท่าเรืออื่นๆ อันนำไปสู่การพัฒนาและการต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์

นายมานพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC นำพนักงานกว่า 42 คน ศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือมาบตาพุต โดยมีนายศรายุ บรรเทาวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือมาบตาพุต ให้การต้อนรับและบรรยาสรุป เมื่อวันก่อน