“ท่าเรือประจวบ” มอบสนามเด็กเล่น BBL ให้แก่โรงเรียนบ้านท่าขาม

          นางสาวปภาดา ธนบวรบัณฑิตย์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนก และพนักงานบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด สร้างและมอบสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ BBL จำนวน 3 ฐาน ประกอบด้วย ฐานการทรงตัว , ฐานแมงมุม และฐานวิ่งต่างระดับ ภายใต้โครงการ “เปิดโลกเรียนรู้ กับสนามเด็กเล่น BBL – Brain Based Learning” ปี 2

ตามนโยบายขององค์กรทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ (CSR) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านท่าขาม ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีนายสุรศักดิ์ สายนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขามและมีอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียนร่วมในพิธีมอบสนามเด็กเล่น และเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียน Eco School อีกด้วย