“ท่าเรือประจวบ” มอบแจกันดอกไม้ครบรอบวันสถาปนากองทัพเรือภาคที่ 1

นายสมศักดิ์  ศิวะไพบูลย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC ผู้ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี แก่พลเรือโทโกวิท  อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 29 แห่งการก่อตั้ง ที่หน่วยได้ถือกำเนิดมาจากการที่กระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานทางทะเล เพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ เมื่อมีภัยคุกคามจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและบริเวณชายฝั่งภายในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้ชื่อว่ากองเรือภาคที่ 1 ขึ้นตรงต่อกองเรือยุทธการ ทัพเรือภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1