ท่าเรือประจวบ รับคณะนักบริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานดูงาน

        กระทรวงพลังงานจัดอบรมโครงการพัฒนานักบริหารด้านพลังงาน รุ่นที่ 12 เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าอบรมมีการพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของตนอย่างต่อเนื่อง และได้เล็งเห็นถึงขีดความสามารถในฐานะที่ทางบริษัทฯได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จึงขอเข้าศึกษาดูงานโดยองค์รวม

        นายชนยุธ นิลพานิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ให้การต้อนรับนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 12 พร้อมคณะจากกระทรวงพลังงาน จำนวน 40 คน ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาการดำเนินงานของท่าเรือประจวบ ทั้งนี้ ได้บรรยายสรุปเรื่อง “การบริหารจัดการท่าเทียบเรือ และแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ” โดยมีหัวหน้าแผนก พนักงานให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมธราดล พร้อมพาดูขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในเขตท่าเทียบเรือประจวบ