“ท่าเรือประจวบ” รับเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้แก่บุคคลต่างๆ ที่สนับสนุน หรือทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติ ร่วมกับกองทัพเรือ ณ ห้องพิไชยญาติ ชั้น 2 นันทอุทยานมโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ กองทัพเรือมอบเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้เป็นกิตติมศักดิ์และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ผู้ที่ให้การสนับสนุนกองทัพเรือในการดำเนินกิจกรรมอำนวยประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติเป็นอย่างดีโดยมีนายภัทร์ พุ่มหรดี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา