‘ท่าเรือประจวบ’ รับโล่เชิดชูเกียรติพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การจัดการการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

     นายชนยุธ นิลพานิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด รับโล่เชิดชูเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จากนางสุปรียา ลำเจียก ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สำนักติดตามและประเมินการอาชีวศึกษา โดยทางบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานรับนักศึกษาสาขาโลจิสติกส์เข้ามาฝึกประสบการณ์การทำงานในสายอาชีพเพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดต่อไปในอนาคต ณ โรงแรมวาฏิกา รีโซวิลล่า กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์