“ท่าเรือประจวบ” ร่วมทัพเรือภาคที่ 1 มอบทุนการศึกษา

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อบุตรของข้าราชการและพนักงานราชการทัพเรือภาคที่ 1 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีพลเรือโทโกวิท  อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธี

นายสมศักดิ์  ศิวะไพบูลย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC ผู้ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการจำนวน 10 ทุน มูลค่า 20,000 บาท ซึ่งการมอบทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการและพนักงานราชการ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้รับมอบทุนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและเป็นการแบ่งเบาภาระของกำลังพล เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1