‘ท่าเรือประจวบ’ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์

     บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC เป็นธุรกิจให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญด้านการขนส่ง และด้านการบริการที่ครบวงจรและรองรับความต้องการการขนถ่าย การขนส่งที่เต็มรูปแบบ โดยเฉพาะในแง่ของการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ซึ่งเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจ ทางบริษัทฯ จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการเรียนรู้กับท่าเรืออื่นๆ อันนำไปสู่การพัฒนาและการต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์

     นายชนยุธ นิลพานิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด (บางสะพาน) นำพนักงานฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือศึกษาดูงานโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อดูกระบวนการทำงานและกระบวนการผลิต ตลอดจนการให้บริการและการทำสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน โดยมีนายอุดม จันทา วิศวกรโรงงาน มาบรรยายสรุปและต้อนรับ ณ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) และเยี่ยมชมท่าเทียบเรือ Southern Port co., ltd. เพื่อศึกษาดูงานการขนถ่ายหิน ยิปซัม lime Stone และน้ำมันปาล์ม โดยมีคุณพงศ์ศักดิ์ พงษ์ภิวัตน์ ผู้จัดการท่าเรือ และคุณสุรัตน์ ชุมเมฆ รองผู้จัดการท่าเรือ ให้การต้อนรับ