“ท่าเรือประจวบ” สถานประกอบการดีเด่น 5 ปีซ้อน

 “ท่าเรือประจวบ” คว้ารางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 5 ปีซ้อน ตอกย้ำความเป็นธุรกิจท่าเรือพาณิชย์สากล

     กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้พิจารณามอบรางวัลให้กับ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ในฐานะบริษัทเอกชนที่มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดีเด่น 5 ปีติดต่อกัน (ปี พ.ศ. 2554 – 2558) ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมจะทำให้ลูกจ้างได้รับความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้ลูกจ้างมีความรักและผูกพันต่อองค์กร ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มผลผลิตแก่องค์กรและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

     นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ พีพีซี ธุรกิจท่าเรือพาณิชย์เอกชน หนึ่งในกลุ่มธุรกิจเหล็กเครือสหวิริยา เข้ารับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2558” จากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ… “ปลูกจิตสำนึก ร่วมใจป้องกัน สร้างสรรค์ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดี” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ นับเป็นการรับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แสดงถึงมาตรฐานการดำเนินงานที่พีพีซีได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานมาโดยตลอด