‘ท่าเรือประจวบ’ เตรียมจัดงาน “TILOG 2014 ” หนุนโชว์ศักยภาพ ลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรทางธุรกิจ

‘ท่าเรือประจวบ’ ประกาศเดินหน้าออกงาน TILOG 2014 ตั้งเป้าโชว์ศักยภาพ เจาะตลาดกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนส่งรายใหม่ เพื่อรองรับความต้องการการขนถ่าย และการขนส่งที่เต็มรูปแบบ พร้อมเปิดตัวให้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงบุคคลภายนอกได้รู้จักบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น และสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแข่งขันทางการค้าหลังเปิดเออีซี [AEC] ในปี 2558

ท่าเรือประจวบ หนึ่งในกลุ่มขนส่งเครือสหวิริยา [SAHAVIRIYA TRANSPORT GROUP] เดินหน้านโยบายเชิงรุกบุกกลุ่มธุรกิจใหม่ เร่งพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรทางธุรกิจ เตรียมความพร้อมออกงาน TILOG 2014 เล็งกระตุ้นหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพด้านโลจิสติกส์ พร้อมต่อยอดโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เข้มแข็ง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อโชว์ศักยภาพด้านโลจิสติกส์ที่สามารถแข่งขันและรองรับการเปิดเสรีทางการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีในปี 2558

‘ท่าเรือประจวบ’ หนึ่งในกลุ่มขนส่งเครือสหวิริยา ใช้เวทีงาน TILOG2014 เป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อแจ้งให้ผู้ต้องการใช้บริการ ทั้งเรื่องท่าเทียบเรือ การฝากเก็บสินค้า การขนถ่ายและขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ ได้ทราบและเข้าใจถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในงาน The 11th Thailand International Logistics Fair 2014 : TILOG 2014 ภายใต้แนวคิด ASEAN+6 LOGISTICS CONNECTIVITYระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2557 บูธ A12 , A14 ณ อาคาร 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา