ท่าเรือประจวบ เปิดบ้านต้อนรับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงาน

นายมานพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัดฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 72 คน เยี่ยมชมและศึกษาการดำเนินงานของท่าเรือประจวบ พร้อมฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในเขตท่าเทียบเรือ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ณ ท่าเทียบเรือประจวบ รวมทั้งศึกษาดูงานของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ และชมกระบวนการผลิตเหล็กรีดร้อนอีกด้วย เมื่อวันก่อน