“ท่าเรือประจวบ” เป็นเลิศด้านความปลอดภัยในการทำงาน กวาดรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี 2559

“ท่าเรือประจวบ” เป็นเลิศด้านความปลอดภัยในการทำงาน กวาดรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี 2559

**************************************

     กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประกาศผลรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี 2559 หน่วยงานของบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ยังรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยไว้ได้เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน

       นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด เปิดเผยว่า ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ประกาศผลการประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2559 โดย พีพีซี ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ ระดับทอง ประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งจะมีการมอบรางวัลในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการไบเทค บางนา

     “ในนามผู้บริหาร ขอแสดงความยินดี และขอบคุณผู้จัดการและผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่ร่วมกันดำเนินงานจนได้รับรางวัลที่เห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย และได้สร้างชื่อเสียงให้กับทางบริษัทฯ” นายถาวร กล่าวทิ้งท้าย