“ท่าเรือประจวบ” เพิ่มเติมความรู้ภายนอกสถานประกอบกิจการ เยี่ยมชมโรงงานเครือสหวิริยา

     “ท่าเรือประจวบ” จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานบริษัทในเครือสหวิริยา นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด สำนักงานบางสะพาน และสำนักงานกรุงเทพฯ จำนวนกว่า 50 คน ร่วมโครงการเพิ่มเติมความรู้ภายนอกสถานประกอบกิจการ เข้าเยี่ยมชม 3 โรงงานผลิตเหล็กยักษ์ใหญ่ที่อำเภอบางสะพาน ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) , บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

     พร้อมฟังบรรยายสรุปในเรื่องของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัยสู่ความสำเร็จของการเป็นโรงงานสีเขียว และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และชมกระบวนการผลิตเหล็กรีดร้อน (HRC) กระบวนการผลิตเหล็กรีดเย็น (CRC) และกระบวนการผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อยเพื่อการก่อสร้าง เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้เพิ่มเติม และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงรู้ขั้นตอนของการแปรรูปวัตถุดิบ กลับมาปรับปรุงการทำงานของตนเอง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น