“ท่าเรือประจวบ” เยี่ยมชมหน่วยงานรักษาความมั่นคงทางทะเล

นายมานพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC นำคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าพบพลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และเยี่ยมชมกิจการของหน่วยงานในการรักษาความมั่นคงทางทะเลเพื่อรับทราบการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งสามารถให้การสนับสนุนงานในด้านต่างๆ พร้อมกันนี้พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 1 ได้บรรยายสรุปพร้อมนำคณะเยี่ยมชมกิจการของทัพเรือและนำเยี่ยมชมเรือหลวงอ่างทอง ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี