ท่าเรือประจวบ” ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO14001:2015

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ผู้ให้บริการท่าเทียบเรือพาณิชย์เอกชน ที่ให้บริการบรรทุกขนถ่ายสินค้ามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร จนได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเน้น “มุ่งเน้นความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณภาพการบริการตามมาตรฐานสากล” เป็นสำคัญ นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด พร้อมด้วยนางสาวปภาดา ธนบวรบัณฑิตย์ (ซ้ายมือ) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ รับมอบใบรับรองในโอกาส ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ตามมาตรฐานสากล โดยมีคุณพรพรรณ ศิริสมฤทธิกุล ตัวแทนจาก Lloyd’s Register Quality Assurance Limited มอบใบรับรองและแสดงความยินดี พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้