“เปิดการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล.เขต 1 NAPPEX 2014”

พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 1 และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เขต 1 นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ร่วมกัน “เปิดการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล.เขต 1 ร่วมกับการฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือและเรือ ในรหัสฝึก NAPPEX 2014” ณ ห้องโถงท่าเรือประจวบ

ทัพเรือภาคที่ 1 นำเรือหลวงปัตตานี เรือหลวงกระบี่ เรือหลวงคลองใหญ่ เรือหลวงตรวจการณ์ ต.783 และเรือหลวงตรวจการณ์ ต.228 เข้าจอดเทียบท่าที่ท่าเรือประจวบ พร้อมร่วมฝึกซ้อมแผนความปลอดภัยทางทะเลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน เข้าขึ้นชมเรือหลวงทั้ง 4 ลำ การฝึกซ้อมครั้งนี้ จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้ ทัพเรือภาคที่ 1 ตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมกันฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือและเรือ ตาม ISPS Code ในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 1

ทางทัพเรือภาคที่ 1 ได้สาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล การแสดงสมรรถนะของเฮลิคอปเตอร์ทหารเรือ การแสดงของกองกำลังที่เข้าร่วมการฝึก ประกอบด้วยชุดรถเก็บกู้วัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ รถเรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ รถตรวจการณ์เคลื่อนที่ และการโชว์อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีแก่เยาวชนที่ได้ร่วมชมการสาธิตกิจกรรมดังกล่าว พร้อมขึ้นเยี่ยมชมเรือหลวงกระบี่ เรือหลวงคลองใหญ่ เรือหลวงปัตตานี เรือตรวจการณ์ ต.83 และเรือตรวจการณ์ ต.228 โดยมีน้องๆ หนูๆ โรงเรียนต่างๆ ในอำเภอบางสะพาน จำนวนกว่า 500 คน เข้าชมกันอย่างคับคั่ง ณ ท่าเทียบเรือ C