CSR. : ฅ.ขนส่ง ส่งต่อความดี ตอน…สนามแห่งความสุข

     CSR. : ฅ.ขนส่ง ส่งต่อความดี ตอน…สนามแห่งความสุข การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นและ การมีส่วนร่วมกับสังคมเป็นสิ่งสำคัญ เราไม่เพียงแต่มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจเท่านั้น แต่เรายังให้ความสำคัญ กับการคืนกำไรให้สังคม ชุมชนที่เราอาศัย และดำเนินธุรกิจควบคู่ไปด้วย

     “ท่าเรือประจวบ” หนึ่งใน “กลุ่มขนส่งสหวิริยา” (PPC. , LINE. , BPP. , BPL.) เข้าร่วมกิจกรรม CSR ดำเนินกิจกรรมสร้างความสุขให้กับน้องๆ นำผู้บริหารและพนักงานกว่า 60 คน ประกอบกิจกรรมปรับปรุงสนามเด็กเล่น มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนบ้านยางเขา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์