“ท่าเรือประจวบ” จัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน ครั้งที่ 1/2559

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เน้นการสื่อสารนโยบาย สถานการณ์ต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำข้อมูลไปปรับเปลี่ยนแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2559 พร้อมตอบข้อซักถามของพนักงานเพื่อไขข้อข้องใจที่เกิดขึ้นกับพนักงานในแง่ต่างๆ รวมทั้งชี้แจงเรื่องบทบาทพนักงานรุ่นใหม่ การทำงานให้อยู่กันแบบพี่น้อง ปรับเปลี่ยนกระบวนทำงานไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ คือ มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ คิดให้เกิดความยั่งยืน มีการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ช่วยกันร่วมมือก้าวข้ามผ่านและผลักดันองค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จ “เพื่อคุณ…เพื่อ PPC” ณ ห้องประชุมธราดล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น